تاريخ پر فراز و نشيب کونگ فو توآ به روايت تصوير

 

 

استفاده از مطالب و تصاوير اين سايت به شرط عدم استفاده مادي، براي همه عزيزان بلامانع مي باشد، براي همين روي هيچکدام از تصاوير، نوشته يا آرمي حک ننموده ام زيرا اينها همه حاصل فکر و انديشه و زحمات بنيانگذار آن مي‌باشد و ما همه امانتداري بيش نيستيم. اميدوارم همگي امانتدار خوبي باشيم و در اشاعه و گسترش اين فرهنگ اصيل کوشا باشيم

 

 

کرج - مهرشهر - زير پل حسين آباد مجموعه ورزشي تختي سالن ستارگان رزمي  جهان  b Site: http://www.kungfutoa-ms.ir Email: hbalaii@gmail.com