فيلم

با پوزش از همراهان  گرامي به  خاطر تاخير در قرار دادن فيلم هاي آموزشي

همراهان و دوستان ارجمند، احترام  به پيشکسوتان، قديمي ترها و بزرگترها در هر طريقت و رشته ورزشي امريست ضروري و لازم، ولي اين احترام دليل نمي شود كه هر چه آنها مي گويند كوركورانه بپذيريم و اطاعت كنيم و پا بر سر حقايق بگذاريم.

تعدادي از پيشکسوتان حقايق را به خاطر منافع و موقعيت كاذبي كه به دست آوردند بيان نمي كنند و ما بايد براي اثبات آن خود را به آب و آتش بزنيم تا مدركي فراهم كنيم كه نمونه اش را بعضي از شما عزيزان در فضاي فيس بوک درمورد لباس كاملا سرخ (كت و شلوار سرخ) ديديد كه در ابتدا منكر اين موضوع بوده و كلا وجود اين مورد را انكار مي‌نمودند ولي بعد از اينكه ما فيلم آن را در معرض نمايش عمومي قرار داديم شروع به سفسطه و ... نمودند. (که  آن فيلم  را  نيز  در  اين صفحه  قرار داده ام)

. بنده تعجب مي نمايم كه اين آقايان مدعي  فيزيک برتر چگونه در فدراسيون و سبك كونگ فو توآ اين تكنيك هاي رباط مانند، بدون دوران و پيچش و بدون شوك و قفل را به قول خودشان استاژ مي نمايند و همراهان جوان بدون دقت به گفته هاي آنها (كه فقط در حرف مي گويند تكنيكهاي كونگ فو توآ داري پيچش و دوران و ... مي باشد ولي در عمل  و اجرا خبري نيست) را مي پذيرند. عزيزان شما بايد دقت بيشتري داشته باشيد و هركسي به صرف اينكه قديمي تر است هر چه گفت كه نبايد پذيرفت و کورکورانه  اطاعت  نمود.
تكنيكهاي كونگ فو توآ از بدو بنيان توسط بنيانگذار آن تا زماني كه در ايران بودند تغيير و اصلاح مي شدند و هيچ احدي نمي تواند منكر اين حقيقت شود مگر اينكه ريگي به كفش داشته باشد و منافع و موقعيت خود را در خطر ببينند و اين تغييرات و اصلاحات امري علمي و منطقي است كه فقط كساني كه با يارومه ارتباط خود را در ايران حفظ  نمودند از آن آگاهي دارند و يا از طريق كساني كه ارتباط داشتند آگاه مي شدند و  آنهايي که  شاگرداني  به دور خود جمع نموده که  او  را استاد  يا  استاد مطلق  خطاب مي نمودند در خود نيازي به ارتباط  داشتن با يارومه  را نمي ديدند و طبيعي است  که  از  اين  تغييرات  و  اصلاحات  تکنيکي  محروم  شدند.
بنده در اين  صفحه فيلمهايي را قرار داده ا م كه به سادگي و كمي دقت مي توانيد تفاوت تكنيكي را احساس و درك نماييد لازم به ذكر است كه منظور آهسته و شل و محكم زدن نيست بلکه دوران ، پيچش، و شوك و قفلي است که  از آن  در کونگ فو توآ سخن مي رانيم.
همانطور كه عرض نمودم اين تغييرات توسط خود يارومه انجام شده نه كس ديگر و اگر كسي توان فكري انجام اين اصلاحات را مي داشت كه بايد او را نابغه بناميم. در ضمن بنده
صحبتهاي يارومه در مورد تغيير تعاليم كونگ فو توا درهر هفت سال و...  همچنين فيلمهايي را از ايشان و ديگر همراهان قديمي قرار خواهم داد كه به شما دوستان گرامي ثابت نمايم كه اين آقايان مدعي حتي تكنيكها را آنگونه كه به آنها آموزش داده شده انجام نمي دهند و در اثر بي دقتي آنها تكنيكها را اشتباه فرا گرفته و يا با گذشت زمان و تمرينات نامنظم ريزه كاريها و جزئيات را فراموش نموده اند و به ديگران هم اشتباه آموزش داده اند.

بنده  براي فهم بيشتر و مشخص  شدن اين تغييرات و اصلاحات و مقايسه  شما  عزيزان از فيلمهاي بعضي پيشکسوتان خصوصا آقاي جليل زاده که در اينترنت موجود بود استفاده نمودم.

 

سخنان يارومه
محور هايما
محور دوما
محور برگشت وايس کينه
 محور رفت وايس کينه
محور آناتوآ   

  اسايا يادکي‌يتو

Osaya yadkyyeto

 

    توران ما

   toranma

 

دوب کي يتو تورانما

 

 

 يته کي‌يتو

Yete kyyeto

 

قسمتی از آزمون بدنسازی خط 4

همراه شیدا بالایی

 

همراه شیدا بالایی در

افتتاحیه مسابقات جهانی توآ در شیراز

تركيبي از تكنيكهاي خط 3و 5کت و شلوار سرخ
راهدان مرحوم رضا اقيري

ضربات پا و خط 3

 

کرج - مهرشهر - زير پل حسين آباد مجموعه ورزشي تختي سالن ستارگان رزمي  جهان  b Site: http://www.kungfutoa-ms.ir Email: hbalaii@gmail.com